විමලා ද සිල්වා මහත්මිය - පරලෝ සැපත් බර්ණාඩ් ද සිල්වා මහතාගේ ආදරණීය භාර්යාව වූද, මායා, අනුර, ලලිත්, සංජීව යන අයගේ මෑණියන් වූද, බී. ඕ. එස්. අමරසේකර සන්ද්‍යා ලිලන්ගනී, ශාලිකා යන අයගේ නැන්දනිය වූද, විමලා ද සිල්වා මහත්මිය පරලෝ සැපත් විය. ආදාහන උත්සවය 15 වෙනි ඉරිදා කොහුවල සුසාන භූමියේදී පස්වරු 5 ට සිදු කෙරේ. නොම්මර 83, ජම්බුගස්මුල්ල මාවත, නුගේගොඩ.

006386

  

ප්‍රධාන පිටුව කතුවැකිය විශේෂාංග සත්මඬල ව්‍යාපාරික සිත් මල් යාය තීරු ලිපි රසඳුන අභාවයන්