ඉඩෝරය දිගටම

 
 

'පැණි කොමඩු හැදෙන්නේ තිත්ත වැලක'

 
 

අලුත් ව්‍යවස්ථාව සා අඟින් පනා කැපීමක්ද?

 
 

ලස්සන වී වැස්ස පතන මහකනදරා වැව

 
 

ලෙඩත් නෑ බයත් නෑ

 
 

මුල් පිටුව

 
 

මුල් පිටුව

 
 

මුල් පිටුව

 
 

මං මුලින් ම රැවටුණේ නිළියන්ට

 
 

නියඟයට හා ආහාර හිඟයට සැනසිලිදායී විසඳුමක්

 
 

තකතීරු

 
 

පුංචි පැළේ ගසවෙනා

 

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

රන්බඩු ප්‍රමිති මුද්‍රාව 2018 දී අනිවාර්යයි

රන්බඩු ප්‍රමිති මුද්‍රාව 2018 දී අනිවාර්යයි

ස්වර්ණාභරණ සඳහා ප්‍රමිති මුද්‍රා තැබීම 2018 වසරේ ජනවාරි 01 වැනි දා සිට අනිවාර්ය කිරීමට කටයුතු යොදන බව ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති අසංක වෙලගෙදර පවසයි.

අඩු ප්‍රමිතියෙන් යුතු ස්වර්ණාභරණ වෙ‍ෙළඳපළට එක් වීම වැළැක්වීම සඳහාත් පාරිභෝගික සුරක්ෂිතතාව සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ දියුණුව අරමුණු කර ගෙන ඇති අතර අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ මස අවසානයේ නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කොට ඇති බවත් සභාපතිවරයා කීය.

මෙතෙක් කර්මාන්ත කරුවන්ගේ කැමැත්ත මත පවතින නිතීමය රාමුව තුළ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට පැමිණ ප්‍රමිති මුද්‍රා තබන බවයි. නමුත් එයට රටපුරාම සිටින ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත කරුවන් යොමු නොවන නිසා ලබන වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපළේ අලෙවි වන සෑම ස්වර්ණාභරණයක් සඳහාම අදාළ ඛාණ්ඩ යටතේ ප්‍රමිති මුද්‍රා තැබීම අනිවාර්ය කරන බව වැඩිදුරටත් ඒ මහතා පවසා සිටියේය.


කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා

ප්‍රධාන පිටුව කතුවැකිය විශේෂාංග සත්මඬල ව්‍යාපාරික සිත් මල් යාය තීරු ලිපි රසඳුන අභාවයන්