ඉඩෝරය දිගටම

 
 

'පැණි කොමඩු හැදෙන්නේ තිත්ත වැලක'

 
 

අලුත් ව්‍යවස්ථාව සා අඟින් පනා කැපීමක්ද?

 
 

ලස්සන වී වැස්ස පතන මහකනදරා වැව

 
 

ලෙඩත් නෑ බයත් නෑ

 
 

මුල් පිටුව

 
 

මුල් පිටුව

 
 

මුල් පිටුව

 
 

මං මුලින් ම රැවටුණේ නිළියන්ට

 
 

නියඟයට හා ආහාර හිඟයට සැනසිලිදායී විසඳුමක්

 
 

තකතීරු

 
 

පුංචි පැළේ ගසවෙනා

 

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

පුංචි ඡන්දෙ කවදාද දැන්ම කියන්න බෑ

පුංචි ඡන්දෙ කවදාද දැන්ම කියන්න බෑ

පළාත් පාලන මැතිවරණ සීමා නිර්ණ කොමිසම සිය වාර්තාව පළාත් පාලන ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා වෙත භාර දුන්නද මැතිවරණය පවත්වන දිනය හෝ වකවානුව ගැන නිශ්චිතව සඳහන් කළ නොහැකි බව ජාතික මැතිවරණ කොමි‍සමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

සීමා නිර්ණ වාර්තාව නිකුත් කිරීමෙන් පසු පළාත් පාලන ඇමැතිවරයා ගැසට් නිවේදනයක් මගින් එය ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු වුවද එම ගැසට් නිවේදනය මෙතෙක් නිකුත් කර නැත.

2012 පළාත් පාලන මැතිවරණ සංශෝධන පනතේ තාක්ෂණ දෝෂ ගැන සඳහන් වුවද එම දෝෂ නැවත නිවැරැදි කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර එම දෝෂ නිවැරැදි කර පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුව තිබේ.

එහෙත් මේ තාක්ෂණ දෝෂ නිවැරැදි කිරිමේ කරුණු මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නැත.

නව ක්‍රමයට මැතිවරණ කාර්යාලයේ පද්ධතිය සුදානම් කිරීමටද යම් කාලයක් අවශ්‍යව තිබේ මේ සියලු කරුණු සලකා බැලිමේදී ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමේ නිශ්චිත දිනයක් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියාවක් නැති බව කොමිසමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කරයි.


කර්තෘට ලියන්න | මුද්‍රණය සඳහා

ප්‍රධාන පිටුව කතුවැකිය විශේෂාංග සත්මඬල ව්‍යාපාරික සිත් මල් යාය තීරු ලිපි රසඳුන අභාවයන්